Linh Nhận Truyền Thuyết

Linh Nhận Truyền Thuyết

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Truyện Siêu Hay
Ngày thêm: 14/03/2018

 

Trâu Nhất từ nhỏ đã bị cha mẹ vứt bỏ, bởi thân phận làm nô lệ nên thường xuyên bị đối xử không
công bằng cùng ức hiếp. Mắt thấy bạn thanh mai trúc mã Tiểu Tình chết, Trâu Nhất mất đi hi vọng sống, nhưng lại ngẫu nhiên gặp được Nhận linh phong ấn trong linh nhận, trở thành cao thủ tuyệt thế.

Để đạt được sức mạnh, Trâu Nhất đồng ý giúp nhận linh giải trừ phong ấn, từ đó bước lên hành trình mạo hiểm đi thu thập bạch linh nhận…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 7826/05/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 7725/05/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 7624/05/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 7523/05/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 7422/05/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 7321/05/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 7220/05/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 7119/05/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 7018/05/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 6917/05/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 6816/05/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 6715/05/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 6614/05/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 6513/05/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 6412/05/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 6311/05/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 6210/05/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 6109/05/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 6008/05/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 5907/05/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 5806/05/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 5705/05/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 5604/05/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 5503/05/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 5402/05/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 5301/05/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 5230/04/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 5129/04/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 5028/04/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 4927/04/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 4826/04/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 4725/04/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 4624/04/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 4523/04/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 4422/04/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 4321/04/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 4220/04/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 4119/04/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 4018/04/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 3917/04/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 3816/04/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 3715/04/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 3614/04/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 3513/04/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 3412/04/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 3311/04/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 3210/04/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 3109/04/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 3008/04/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 2907/04/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 2806/04/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 2705/04/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 2604/04/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 2503/04/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 2403/04/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 2302/04/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 2201/04/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 2131/03/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 2030/03/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 1929/03/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 1828/03/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 1727/03/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 1626/03/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 1525/03/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 1424/03/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 1323/03/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 1222/03/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 1121/03/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 1020/03/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 919/03/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 818/03/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 718/03/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 617/03/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 516/03/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 416/03/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 315/03/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 215/03/2018
Linh Nhận Truyền Thuyết – Chap 114/03/2018

Bình luận